Konference DECARB 2022

3. 10. 2022
Konference DECARB 2022

Zveme vás na mezinárodní konferenci

DEKARBONIZACE ENERGETICKY NÁROČNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ.

V listopadu (10. 11. a 11. 11.) se v hotelu STAGES v Praze uskuteční mezinárodní konference DEKARBONIZACE ENERGETICKY NÁROČNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ: VÝZVY, PŘÍLEŽITOSTI A ŘEŠENÍ, kterou pořádá Svaz chemického průmyslu ČR v součinnosti s Ocelářskou unií, a to v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Záštitu nad touto prestižní akcí udělili ministr průmyslu a obchodu, ministryně životního prostředí, ministryně pro vědu, výzkum a inovace, ministr pro evropské záležitosti a předsedkyně Akademie věd ČR. Účast na konferenci přislíbila i evropská komisařka pro energetiku Kadri Simson.

„Součástí konference budou diskuse a prezentace o širokém spektru legislativních, environmentálních, technologických, výzkumných a vývojových aspektů dekarbonizace včetně výzev, které čekají průmyslová odvětví EU především v rámci plnění cílů Pařížské dohody z roku 2015,“ uvedl Ing. Ivan Souček, Ph.D., ředitel Svazu chemického průmyslu ČR.

Konference se zúčastní významné české i evropské politické osobnosti, zástupci průmyslu a odborníci, aby společně diskutovali o správném politickém rámci pro dekarbonizaci s ohledem na stávající řešení a technologie, jakož i budoucí inovace pro recyklaci emisí skleníkových plynů, o proveditelných a udržitelných možnostech dekarbonizace, aby inspirovali všechny, kteří se podílejí na různých aspektech zelené transformace, a předvedou možnosti využití CO2 a dalších skleníkových plynů jako vstupní suroviny pro chemické a jiné průmyslové aplikace.

Více o KONFERENCI se dočtete ZDE: https://www.decarb2022.eu/

Další články

Nově podporujeme ZOO Ostrava

Nově podporujeme ZOO Ostrava

V letošním roce jsme začali s podporou ZOO Ostrava, a konkrétně medvěda ušatého, který se v ZOO pyšní jedním z největších výběhů. Ostravská ZOO má velkou tradici, v Ostravě působí již od roku 1951, kdy vznikla jako přírodní park k rekreaci obyvatel. V roce 2010 se vytvořila krásná vyhlídka u expozic...

číst více