BorsodChem MCHZ je jedním ze dvou výrobních závodů skupiny BorsodChem ve střední Evropě, vlastněné čínskou společností Wanhua. Dodáváme sortiment výrobků zejména organické, ale rovněž anorganické povahy. Námi vyráběné chemické látky nacházejí uplatnění ve výrobě polyuretanových hmot, pryžových, farmaceutických, zemědělských a potravinářských výrobků, chemikálií na úpravu vody a dalších.

Za více než devět desetiletí svého působení v Ostravě jsme si vytvořili silné vazby na naše okolí. Zakládáme si na otevřenosti vůči svým odběratelům a dodavatelům a ke společnosti jako takové. Udržujeme svou flexibilitu, neustálý růst a pokračujeme v investicích do zlepšování úrovně výrobních technologií a do místních a sociálních programů.

0
0
0

Hodnoty

Ochota ke změně

Vnímavost, flexibilita, akceptování nových věcí.

Předkládání nových nápadů a návrhů ke zlepšení.

Pomáhání novým kolegům s integrací.

Být praktický

Pečlivé plnění úkolů ve stanoveném termínu.

Sdílení dobrých nápadů a praxe.

Závazek k výtečnosti

Neustálé zlepšování profesionálních znalostí a schopností zaměstnanců.

Poskytování a požadování vzájemné pravidelné zpětné vazby.

Orientace na zákazníka

Budování dobrých interních i externích pracovních vztahů.

Efektivní spolupráce s partnery.

Přesné dodržování termínů.

Orientace na výkon

Práce s disciplínou.

Závazek k dosahování stabilně dobrých výsledků.

Minimalizace výskytu a tvorby chyb.

Pokračování v seberozvoji.

Týmová práce

Vzájemná pomoc a respekt.

Ztotožnění se s cíli organizace místo cílů individuálních.

Sdílení potřebných a užitečných informací s kolegy.

Vzájemné oceňování práce.

Koho podporujeme

Je těžké si v dnešním světě představit společnost, která by nevěnovala patřičnou pozornost společenské odpovědnosti a svému okolí, ve kterém podniká. My si naši úlohu plně uvědomujeme a rozumíme tomu, že chemická výroba uprostřed města může v občanech vyvolávat rozporuplné pocity. Náš výrobní program stále inovujeme, soustřeďujeme se na investice, které mají pozitivní dopad na efektivnější ochranu životního prostředí, a neustále také usilujeme o maximální možnou bezpečnost našeho podnikání. Jsme proto velmi rádi, že se můžeme věnovat i jiným aktivitám a podpořit tak některé externí subjekty u nás v kraji. Subjektů, které podporujeme je celá řada, někdy se jedná o jednorázovou aktivitu nebo pomoc a proto níže uvádíme především dlouhodobě nastavené spolupráce.

Více informací