Naším prvotním cílem v Ostravě bylo využití blízkého zdroje koksárenského plynu za účelem výroby čpavku a umělých dusíkatých hnojiv pro tuzemské i evropské odběratele. V dnešní době se zaměřujeme zejména na posilování své pozice na trhu s polyuretany.

2023
Nová výrobní jednotka cyklohexylaminu.
2022
Nová plnička produktů speciálních aminů.
2021
Nová výrobna adiabatické nitrace nitrobenzenu.
2017
Znovuzprovoznění výrobny Speciální Aminy II.
2013
BorsodChem MCHZ slaví 85. výročí zahájení výroby.
2011
Wanhua přebírá úplnou kontrolu nad společností BorsodChem.
2009
Odprodej licence na technologii výroby do Japonska, kde jsou s úspěchem provozovány dvě velkokapacitní zařízení. Více než jedna desetina světové produkce anilinu je vyráběna v licenci společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.
2005
Další rozšíření výrobní kapacity anilinu.
2000
Akvizice ze strany strategického partnera a založení společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.
1998
Rozšíření výrobní kapacity anilinu.
1997
Ničivá povodeň silně zasáhla Moravské chemické závody.
1995
Certifikace výroby anilinu, cyklohexylaminu, nitrobenzenu, koncentrované kyseliny dusičné a kyseliny šťavelové dle ISO 9002.
1993
První fáze výroby vybraných aminů.
1990
Přechod ze státního podniku na akciovou společnost Moravské chemické závody (MCHZ).
1985
Výstavba komplexu kyselina dusičná/nitrobenzen/anilin.
1961 - 1962
Společnost začíná s výrobou anilinu, cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu v pilotních provozech.
1959
Začíná výroba cyklohexanonu.
1928
Zahájení výroby vodíku, dusíku, čpavku a síranu amonného.
1927
Začíná stavba nového chemického závodu (syntéza čpavku, produkce síranu amonného, kyseliny dusičné a ostravského ledku).