Cyklohexylamin se používá v gumárenském průmyslu pro přípravu vulkanizačního urychlovače CBS (N-cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide). Uplatnění nachází u pneumatik osobních automobilů.

Dicyklohexylamin se používá v gumárenském průmyslu pro přípravu vulkanizačního urychlovače DCBS (benzothiazyl-2-cyclo-hexyl sulfenamide). Uplatnění nachází u pneumatik velkých strojů (traktory, letadla apod.)

Naše gumárenské chemikálie

Cyklohexylamin

Dicyklohexylamin

Urychlovač vulkanizace

Vulkanizace představuje chemickou reakci, při které dochází k zesíťování syntetických molekul nebo přírodních kaučuků, čímž získávají větší pružnost. Urychlovač vulkanizace je potom definován jako chemická látka přidaná do gumové směsi pro zvýšení rychlosti vulkanizace a umožnění vulkanizaci probíhat při nižší teplotě a při vyšší účinnosti. Urychlovače vulkanizace nejsou katalyzátory, protože jsou součástí chemické reakce. Velká rozmanitost dostupných urychlovačů je výsledkem jejich různých vlivů na kinetiku vulkanizace (např. doba vytvrzení) a na fyzikální vlastnosti, jako je pevnost v tahu, pružnost nebo odolnost proti stárnutí. V mnoha případech jsou akcelerátory kombinovány, aby poskytovaly optimální zpracování a fyzikální vlastnosti.