Název projektu:
INOVACE A ROZŠÍŘENÍ VÝROBY CHA/DCHA VE SPOLEČNOSTI BORSODCHEM
Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšení technologické úrovně BorsodChem prostřednictvím investice do realizace výsledku VaV za účelem inovovat produkty CHA a DCHA a současně proces jejich výroby. V projektu bude rovněž dosaženo stabilizace kvality výsledných produktů a v neposlední řadě také snížení produkce odpadních látek (především pak nižší zatížení životního prostředí emisemi CO2).

Název projektu:
Rozšíření vybavení laboratoří R&D centra a technické kontroly BorsodChem MCHZ pro výzkum a vývoj speciálních aminů na bázi akrylonitrilu
Cíl projektu:
Cílem projektu je dovybavit laboratoře R&D centra a Technické kontroly společnosti BorsodChem za účelem vývoje nových typů aminů na akrylonitrilové bázi. Realizací těchto VaV aktivit bude uspokojena poptávka po individuálním vývoji těchto aminů pro průmyslové aplikace u zákazníků BorsodChem. 
Popis projektu:
K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby za transparentních a nediskriminačních podmínek, a to na základě smluvně dohodnutých podmínek a v době, kdy není zařízení využíváno samotným příjemcem podpory.

Nabízené služby / technologie:

Nabízíme provedení experimentů v nově vybavené laboratoři R&D centra a Technické kontroly BorsodChem MCHZ, určené k dalšímu výzkumu.

Bližší informace: Mgr. Libor Dluhoš, Ph.D., libor.dluhos@bc-mchz.cz, telefon: +420 724 200 120


Název projektu:
ELEKTROMOBILITA BORSODCHEM MCHZ, S.R.O.

Název projektu:
Modernizace výroby kyseliny dusičné
Cíl projektu:
Cílem projektu je snížení emisí CO2 modernizací linky na výrobu kyseliny dusičné. Modernizací dojde také k dosažení energetické úspory a celkovému zvýšení účinnosti energetického hospodářství podniku.