Co má společného BC MCHZ a Ferrari? No přece produkty DMPA 
(N,N-dimethylpropylamine) a DMIPA  (N,N-dimethylisopropylamine)!

Ale začněme hezky popořadě. Oba výše zmíněné produkty se používají v tzv. PUR Cold Box systému. Jedná se o způsob výroby forem pro odlévání složitých kovových výrobků (např. motory).

Naše produkty pro slévárenství

Dimethylisopropylamin

Urychlujeme vytvrzení formy

Formy pro slévárenský průmysl se skládají ze sypké části (např. jemného křemenného písku) a pojiva, které má zajistit stálý tvar během odlévání. Pojivo je v případě PUR Cold Box metody dvousložkové. Skládá se z vytvrditelné pryskyřice a tvrdidla. V praxi se nejčastěji jako pryskyřice používá fenolformaldehydová pryskyřice a jako tvrdidlo se používá především MDI (Methylene diphenyl diisocyanate). Jen tak mimochodem – MDI se vyrábí z našeho klíčového produktu – anilinu. Reakcí pryskyřice s tvrdidlem vzniká pevná kostra, která váže jednotlivá zrnka písku. A právě v této chvíli přichází na scénu náš speciální amin (DMPA či DMIPA) – díky němu se vytvrzení formy značně urychlí (fungují jako katalyzátory vytvrzovací reakce). Pak už jen stačí do hotové formy nalít roztavený kov, nechat vychladit, rozebrat formu – a těleso motoru je na světě!