CAS No.: 996-35-0

HS No.: 2921 1999

Registration No.:
01-2119969062-37-0002


Vzhled: N,N-dimetylisopropylamin je čirá, bezbarvá kapalina.

Jiné názvy:
N,N-dimetyl-2-propanamin

Oblast použití

N,N-dimetylisopropylamin se používá ve slévárenství pro výrobu pryskyřicových forem a jako katalyzátor polyuretanových pěn a .

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 20 °C kg/m3 713
Bod varu °C 66,3
Bod vzplanutí °C -24,8
Bod tání °C -136

Obalové nádoby pro přepravu

Drums (216 l) Sudy (216 l) 140 kg
Drums (60 l) Sudy (60 l) 35 kg
Tank containers ISO tanky

Prodej

Ing. Lukáš Ermis

+420 596 642 740

lukas.ermis(@)bc-mchz.cz

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání