Naše produkty nacházejí uplatnění v syntéze mnoha léčiv. Tak například benzylamin (BZA)se používá při výrobě několika desítek léčiv, mezi nejznámější se řadí např. analgetikum fentanyl (má důležitou roli v anesteziologii a v léčbě bolesti, podává se někdy před operací jako analgetikum a jako součást anestézie) nebo fenoxybenzamin (antihypertensivum pro léčbu vysokého krevního tlaku). Dietyl oxalát je potom výchozí látkou při výrobě notoricky známého hypnotika fenobarbitalu (lék, který se mj. používá také k předoperační přípravě či k terapii epilepsie) nebo pro výrobu hypohistaminika kromoglykanu sodného (látky užívané k léčbě průduškového astmatu a alergické rýmy).

Naše produkty pro farmacii

Diethyloxalát

Dimethylbenzylamin

Diethylanilin

Chemikálie pro výrobu kationtových tenzidů s dezinfekčním účinkem

Tenzidy představují látky, které snižují povrchové napětí vody a usnadňují tak rozpouštění a odstraňování nečistot. Kationtové tenzidy kromě toho mají obvykle i dezinfekční účinek, a to díky schopnosti pronikat do buněčné membrány mikroorganismů a ovlivňovat tak jejich propustnost (což vede k úmrtí mikroorganismů). Reprezentativním příkladem této skupiny dezinfekčních činidel jsou Benzalkonium-halogenidy, jejichž výroba vychází mj. z našich produktů (Benzylaminu či Dimethylbenzylaminu). Tyto látky nacházejí uplatnění v očních lázních, nosních sprejích, čističích rukou a obličeje, ústních vodách, spermicidních krémech a různých dalších čisticích a dezinfekčních přípravcích (například na mytí podlah aj.). Vedle výše uvedené aplikační oblasti se Dimethylbenzylamin používá v segmentu PUR pěn (měkké a tuhé PUR pěny, povlaky, lepidla, tužidla pro epoxidové pryskyřice) a Benzylamin v segmentu farmacie (např. analgetikum Fentanyl, antihistaminikum Fenbenzamin či lék na hypertenze Betanidin) a povrchových úprav (výroba pryskyřic pro transportní nátěry).