CAS No.: 91-66-7

HS No.: 2921 4200

Registration No.:
01-2119943758-22-0001


Vzhled: Dietylanilin je bezbarvá až nažloutlá kapalina, která na vzduchu získává červenou až hnědou barvu a má charakteristický zápach.

Jiné názvy:

Benzenamin,
N,N-dietylbenzenamin
N,N-dietylaminobenzen
Dietylfenylamin


Oblast použití

N,N-dietylanilin se používá zejména k výrobě barviv a speciálních chemikálií, pigmentů a opticky zjasňujících prostředků, v zemědělství a při chemické syntéze.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 20 °C kg/m3 935
Bod varu °C 230,9
Bod vzplanutí °C 84
Bod tání °C -39

Obalové nádoby pro přepravu

Drums (216 l) Sudy (216 l) 190 kg
IBC (1,000 l) IBC kontejnery (1 000 l) 900 kg

Prodej

Ing. Lukáš Ermis

+420 596 642 740

lukas.ermis(@)bc-mchz.cz

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání