Slovo agrochemie (chemické přípravky pro použití v zemědělství) bývalo spojováno s něčím umělým a škodlivým. Ano, tak tomu skutečně bývalo. Se změnou společenských podmínek a větším důrazem na životní prostředí se změnilo i toto odvětví. Přípravky, které měly neblahý vliv na životní prostředí i člověka, byly již dávno zakázány a nahrazeny novými výrobky, které jsou šetrné k životnímu prostředí a v přírodě tudíž odbouratelné.

Herbicidy a fungicidy jsou pesticidy používané k hubení hub a nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazních rostlin, které napadají jiné rostliny a působí na nich ekonomické škody, respektive působí škody na výnosu.

Naše produkty pro agrochemii

Diethyloxalát

Ethylcyclohexylamin

Cyklopentylamin

Herbicidy

Prvním naším výrobkem pro agrochemii je ethylcyklohexylamin – je hlavní surovinou pro syntézu herbicidu s názvem Cycloat. Ethylcyklohexylamin přispívá ke zvýšení úrody např. cukrové řepy nebo špenátu, neboť se hojně používá k hubení plevele a trav. Cycloat je velmi oblíbený v zemědělství ve Spojených státech amerických.

Fungicidy

Také fungicidy představují látky používané k likvidaci hub, které napadají rostliny a vedou ke snížení kvality a množství úrody. Druhým naším výrobkem pro agrochemii je diethyl oxalát – jedna ze surovin pro výrobu fungicidu Strobilurinu, který je účinnou složkou přípravku Flint. Flint se používá k ochraně rostlin proti houbovému onemocnění ovocných dřevin (jabloně, hrušně, vinná réva), které se projevuje bílými a zdánlivě moučnatými skvrnami na různých částech těl rostlin (květy, plody, listy, atd). Třetím výrobkem, který pomáhá chránit úrodu, je cyklopentylamin – představuje významný prekurzor v syntéze látky Pencycuron, která byla vyvinuta pro ochranu rostlin proti rostlinnému patogenu Rhizoctonia solani. Ten způsobuje širokou škálu nebezpečných chorob rostlin (např. zahnívání kořenů, černá skvrnitost brambor nebo plesnivění obilovin). I díky našemu cyklopentylaminu si tak lidé mohou v neděli pochutnat na bezpatogenní bramborové kaši.