Naše výrobky se používají pro výrobu celé škály různých organických pigmentů a barviv. Jedná se o především o produkt anilin a jeho ethyl deriváty (monomethylanilin a diethylanilin). Používají se např. k syntéze azo barviv, sírných barviv, triazinových a trifenylmethanových barviv. Ty nacházejí využití jako pigmenty pro barvení plastů i vláken, výrobu nátěrových hmot a tiskových barev či pro barvení přírodních a syntetických materiálů (bavlna, len, viskóza, vlna, hedvábí apod.). Některá barviva se dokonce používají k výrobě ústních vod, kde navíc plní funkci  desinfekčního činidla.

Naše ostatní aplikace

Cyklohexylamin

Dicyklohexylamin

Diethyloxalát

Kyselina dusičná koncentrovaná

Dimethylcyclohexylamin

Dimethylbenzylamin

Diethylanilin

Ethylanilin

Organické pigmenty a barviva

Laky a nátěrové hmoty představují materiály vytvářející tvrdý a ochranný nátěr zejména na dřevě, ale i na jiných látkách. Po zaschnutí nebo vytvrdnutí formují pružnou a průhlednou ochrannou vrstvu. Nacházejí uplatnění během povrchových úprav dřevěných částí interiéru, pracovních ploch, nábytku nebo podlah. Jejich úkolem je chránit materiál před působením okolního prostředí, zejména před vlhkostí, působením chemikálií či mechanického namáhání. Zkvalitňují optický vzhled povrchu. Většina nátěrových hmot se skládá z oleje, pryskyřice a ředidla nebo rozpouštědla. Dělí se na olejové, pryskyřicové, asfaltové, celulózové, chlor-kaučukové a syntetické laky.

Opticky zjasňující prostředky – Optical Brighteners

Opticky zjasňující prostředky – Optical Brighteners jsou látky, díky kterým se dosahuje zvýšení stupně bělosti nebo zjasnění pastelových odstínů vybarvení a používají se k zjasňování různých textilních materiálů (bavlny, vlny, přírodního hedvábí, viskózy, polyamidu), ale také papíru a jako zjasňující složka při výrobě detergentů. V textilním průmyslu je lze aplikovat buď samostatně nebo při různých procesech předúpravy či závěrečných úprav. Při výrobě pracích prostředků se opticky zjasňující prostředky aplikují společně se všemi komponentami tzv. suchým mísením nebo za mokra, ve formě vodné suspenze. V papírenském průmyslu se využívá aplikace do hmoty nebo nátěrem.

Diethylanilin pro výrobu barviv a pigmentů

Brilantní zeleň (alternativní názvy brilantová zelená, malachitová zeleň, smaragdová zeleň nebo diamantová zeleň) je látka používaná primárně k dezinfekci čerstvých pooperačních a poúrazových jizev, pupečníku novorozenců, odřenin, popálenin, řezných ran a jiných narušení celistvosti kůže, při léčbě hnisavých zánětlivých procesů kůže a podobně. Aplikuje se zvnějšku na poškozený povrch ve formě zředěného alkoholického roztoku. Kromě toho se používá k barvení a tisku textilií, kůže a papíru a také k výrobě inkoustů a past do kuličkových per. Další použití: impregnace obvazů, stanovení některých kovů v analytické chemii a barvení preparátů v mikrobiologii. Dalším barvivem ze stejné skupiny (tzv. triarylmethanová barviva) je látka s obchodním názvem Victoria blue BO, která se používá v některých pyrotechnických směsích k získání modře zbarveného kouře a k přímému barvení vlny a hedvábí na fialově-modré odstíny. Prekurzorem výroby obou těchto látek je náš produkt Diethylanilin.

Stabilizátor bezdýmých střelných prachů

N-Ethylanilin je bezbarvá až lehce nažloutlá kapalina, která při kontaktu se vzduchem může zčervenat až zhnědnout. Tato chemikálie nachází ve světě široké uplatnění - používá se na syntézu různých farmaceutických a biologicky aktivních sloučenin, nejzajímavější aplikací tohoto produktu je potom bezesporu výroba Centralitu, neboli stabilizátoru bezdýmých střelných prachů. Chemická stabilita bezdýmných střelných prachů představuje poměrně závažný problém - ještě na počátku 20. století došlo k několika neštěstím v důsledku výbuchu střelného prachu. Stabilita prachů je ovlivňována faktory, jako teplota, vlhkost, oxidy dusíku, kyselé látky, vlastní rozkladné produkty nebo sluneční světlo. Rozklad může vést až k samovznícení, proto se pro zvýšení chemické stability přidávají stabilizátory. Stabilizátory regulují chemickou degradaci a samy se spotřebovávají. Mezi nejznámější stabilizátor patří právě Centralit. Koncovými zákazníky Centralitu jsou výrobci střelného prachu, jejichž cílovými segmenty je vojenský průmysl, lovectví a oblasti zaměřené na sport.