CAS No.: 103-83-3

HS No.: 2921 4900

Registration No.:
01-2119529232-48-0001


Vzhled: N,N–dimetylbenzylamin je bezbarvá kapalina dobře rozpustná v alkoholu a éteru a špatně rozpustná ve vodě.

Jiný název:
Benzyldimetylamin
Benzyl-N,N-dimetylamin
N,N-dimetylbenzenmetanamin
N,N–dimetylbenzylamin

Oblast použití

Dimetylbenzylamin se používá jako katalyzátor pro měkké polyuretanové systémy na bázi polyesteru, polotuhé pěny, pro výrobu barviv, pigmentů a opticky zjasňujících prostředků, prepolymeračních činidel, ke zlepšení účinku impregnačních činidel na celulózová vlákna.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 20 °C kg/m3 900
Bod varu °C 180
Bod vzplanutí °C 57
Bod tání °C -75

Obalové nádoby pro přepravu

Road tank cars Autocisterny
Drums (216 l) Sudy (216 l) 185 kg
IBC (1,000 l) IBC kontejnery (1 000 l) 845 kg
Tank containers ISO tanky

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání