REACH

REACH je jedním z nejsložitějších a nejrozsáhlejších předpisů zavedených do evropské legislativy.

Nařízení (ES) č. 1907/2006 evropského parlamentu v souvislosti s registrací, hodnocením, povoleními a omezením chemických látek vstoupilo v platnost dne 1. června 2007.

Tato legislativa nařizuje podnikům minimalizovat jako zdroj rizika nebezpečné chemické látky poskytováním všech dostupných informací o jejich vlastnostech a provádět registraci údajů u centrálního evropského úřadu (ECHA) v Helsinkách.

Více informací

Spolupráce

Neustále vyhledáváme inovativní a perspektivní řešení, která splní jakákoliv očekávání všech zainteresovaných stran. Naše partnerství jsou založena na vzájemné důvěře a spojením vlastních zkušeností a schopností zvyšujeme efektivitu naší společné práce. Aktivní spoluprací vždy podporujeme realizaci společného cíle a naše výsledky mají rovněž pozitivní dopad na environmentální a sociální výkonnost, čímž přispívají k realizaci udržitelného rozvoje.