CAS No.: 95-92-1

HS No.: 2917 1100

Registration No.:
01-2119880854-24-0000


Vzhled: Dietyloxalát je olejovitá bezbarvá kapalina charakteristického zápachu.

Jiné názvy:
Dietyl etandioát
Dietylester kyseliny etandiové
Dietylester kyseliny šťavelové

Oblast použití

Dietyloxalát se používá zejména k výrobě pesticidů a také jako výchozí materiál pro tzv. oxalátové syntézy používané v mnoha oblastech, např. ve farmaceutickém průmyslu (výroba steroidů, barbiturátů), v průmyslu barviv (barvivo Tartrazin) a dalších specializovaných chemikáliích a také v polyuretanovém průmyslu a v průmyslu plastických hmot.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 20 °C kg/m3 1079
Bod varu °C 185,7
Bod vzplanutí °C 76,0
Bod tání °C -38,5

Obalové nádoby pro přepravu

Rail tank cars Železniční cisterny
Road tank cars Autocisterny
Drums (216 l) Sudy (216 l) 220 kg
IBC (1,000 l) IBC kontejnery (1 000 l) 1000 kg

Prodej

Ing. David Kožaný

+420 596 642 720

david.kozany(@)bc-mchz.cz

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání