Jedná se o proces, který činí vodu přijatelnější pro specifické konečné použití, kterým může být zásobování průmyslovými vodami, zavlažování, údržba toků řek, vodní rekreace nebo mnoho dalších použití, včetně bezpečného návratu do životního prostředí. Úprava vody odstraňuje kontaminující látky a nežádoucí složky nebo snižuje jejich koncentraci tak, aby se voda stala vhodnou pro požadované konečné použití. V rámci této aplikace nachází uplatnění Cyklohexylamin.

Naše úprava vody

Cyklohexylamin