CAS No.: 100-46-9

HS No.: 2921 4900

Registration No.:
01-2119492620-39-0001


Vzhled: Benzylamin je bezbarvá kapalina charakteristického amoniakálního zápachu, se silnými alkalickými vlastnostmi. Je zcela rozpustný ve vodě.

Jiné názvy:
Aminotoluen
N-benzylamin α-aminotoluen
Monobenzylamin
(Fenylmetyl)amin

Oblast použití

Benzylamin se používá hlavně v chemické syntéze a k výrobě pesticidů, pomocných látek pro polymery a farmaceutických látek.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 20 °C kg/m3 981
Bod varu °C 185
Bod vzplanutí °C 65
Bod tání °C 10

Obalové nádoby pro přepravu

Drums (216 l) Sudy (216 l) 200 kg
IBC (1,000 l) IBC kontejnery (1 000 l) 920 kg

Prodej

Ing. Lukáš Ermis

+420 596 642 740

lukas.ermis(@)bc-mchz.cz

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání