CAS No.: 62-53-3

HS No.: 2921 4100

Registration No.: 

01-2119451454-41-0009


Vzhled: Anilin je bezbarvá, nažloutlá či dokonce světle červenohnědá kapalina s charakteristickým amoniakálním zápachem.

Jiné názvy:
Aminobenzen
Aminofen
Benzenamin
Fenylamin

Oblast použití

Anilin se používá k výrobě MDI, k výrobě gumárenských chemikálií, barviv, meziproduktů, léčiv a dalších organických chemikálií.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 20 °C kg/m3 1020
Bod varu °C 184,4
Bod vzplanutí °C 76
Bod tání °C -6.2

Obalové nádoby pro přepravu

Rail tank cars Železniční cisterny
Road tank cars Autocisterny
Tank containers ISO tanky

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání