CAS No.: 15875-13-5

HS No.: 2933 698030

Registration No.:
01-2119983514-30-0005


Vzhled: Triazinecat je olejovitá bezbarvá až nažloutlá kapalina.

Jiné názvy:
1,3,5-tris[3-(dimetylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin
N N,N’,N’,N’’,N’’-hexametyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-tripropanamin
3,3‘,3‘‘-(1,3,5-triazinan-1,3,5-triyl)tris (N,N-dimetylpropan-1-amin)

Oblast použití

Použití jako kokatalyzátor s polyuretanovými a polyizokyanurátovými katalyzátory.

Široká škála použití v oblasti tuhých polyuretanových a polyizokyanurátových pěn a dalších nepěnových aplikací.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 23 °C kg/m3 912 +-2
Bod tání °C -90
Bod vzplanutí °C 100,5

Obalové nádoby pro přepravu

Road tank cars Autocisterny
Drums (216 l) Sudy (216 l) 185 kg
IBC (1,000 l) IBC kontejnery (1 000 l) 855 kg
Tank containers ISO tanky

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání