CAS No.: 103-69-5

HS No.: 2921 4200

Registration No.:
01-2119943485-31-0001


Vzhled: N-etylanilin je bezbarvá až nažloutlá olejovitá kapalina, která na vzduchu červená až hnědne.

Jiné názvy:
Anilin-etan
N-etylaminobenzen
N-etylanilin
N-etylbenzenamin
Etylfenylamin
Monoetyl-anilin

Oblast použití

N-etylanilin se používá pro přípravu urychlovačů vulkanizace, stabilizátorů organických barviv, pigmentů a opticky zjasňujících prostředků, stabilizátorů střelného prachu, a jako činidlo při chemických syntézách.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 20 °C kg/m3 960–967,2
Bod varu °C 205
Bod vzplanutí °C 88
Bod tání °C -63,5

Obalové nádoby pro přepravu

Road tank cars Autocisterny
Drums (216 l) Sudy (216 l) 195 kg
IBC (1,000 l) IBC kontejnery (1 000 l) 930 kg
Tank containers ISO tanky

Prodej

Ing. Lukáš Ermis

+420 596 642 740

lukas.ermis(@)bc-mchz.cz

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání