Den otevřených dveří k projektu "INOVACE A ROZŠÍŘENÍ VÝROBY CHA/DCHA VE SPOLEČNOSTI BORSODCHEM"

9. 11. 2023
Den otevřených dveří k projektu

Dne 7.11.2023 od 13:00 do 15:00 hodin proběhl v sídle naší společnosti Den otevřených dveří při příležitosti slavnostního zahájení provozu projektu s názvem “INOVACE A ROZŠÍŘENÍ VÝROBY CHA/DCHA VE SPOLEČNOSTI BORSODCHEM“ a registračním číslem „CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0023721“. Z provozních důvodu byl pořádán v omezeném počtu účastníků.

Reportáž o nové výrobě - ZDE

INFORMACE O PROJEKTU

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_20_318 - Inovace - Inovační projekt - Výzva VIII

Název projektu: INOVACE A ROZŠÍŘENÍ VÝROBY CHA/DCHA VE SPOLEČNOSTI BORSODCHEM

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0023721

Příjemce podpory: BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení technologické úrovně BorsodChem prostřednictvím investice do realizace výsledku VaV za účelem inovovat produkty CHA a DCHA a současně proces jejich výroby. V projektu bude rovněž dosaženo stabilizace kvality výsledných produktů a v neposlední řadě také snížení produkce odpadních látek (především pak nižší zatížení životního prostředí emisemi CO2).

Představení projektu:

Předmětem projektu je inovace produktů CHA a DCHA a s tím spojená inovace procesu jejich výroby. Současná technologická úroveň výroby CHA a DCHA ve společnosti BorsodChem je zastaralá a neodpovídá aktuálním požadavkům trhu, a proto bylo potřeba zásadním způsobem inovovat jak vyráběné produkty, tak i proces jejich výroby. Za tímto účelem bude vystavěna nová výrobní jednotka CHA a upravena stávající výrobní jednotka pouze pro potřeby výroby DCHA.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Další články

Exkurze v areálu naší společnosti

Exkurze v areálu naší společnosti

Na začátku května jsme zorganizovali několik exkurzí v našem provoze pro studenty Vysoké školy Báňské v Ostravě. Jsme rádi, že můžeme studentům ukázat chemii v praxi a doplnit jim tak teoretické znalosti ze školy. Všichni účastníci jsou nejprve vyškolení v rámci BOZP a poté následuje samot...

číst více