TISKOVÁ ZPRÁVA – DOBROVOLNÁ DOHODA KRAJE SE SPOLEČNOSTÍ BORSODCHEM MCHZ JE SPLNĚNA

3. 6. 2024
TISKOVÁ ZPRÁVA – DOBROVOLNÁ DOHODA KRAJE SE SPOLEČNOSTÍ BORSODCHEM MCHZ JE SPLNĚNA

Společnost BorsodChem MCHZ a Moravskoslezský kraj se v červnu 2022 v rámci dobrovolné dohody opět zavázaly k aktivitám, které povedou k menšímu zatížení životního prostředí. Oba subjekty své závazky za rok 2023 splnily, vyplynulo ze zpětného hodnocení.

„Každý krok, který může pomoci zlepšit životní prostředí v našem regionu, je důležitý. Kromě příspěvků na výměny neekologických kotlů také podporujeme čistou mobilitu. Dále jednáme s velkými podniky, které v našem kraji působí. Ty díky dobrovolným dohodám nad rámec svých povinností realizují aktivity, které naše životní prostředí zlepšují. Jejich zodpovědného přístupu si velmi vážím,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica a připomněl, že aktuálně má kraj dobrovolnou dohodu uzavřenou s celkem pěti velkými podniky působícími v regionu. Kromě společnosti BorsodChem MCHZ se k aktivitám nad rámec legislativy zavázaly ještě společnosti OKK Koksovny, Lenzing Biocel Paskov, AL INVEST Břidličná a Třinecké železárny.

K aktivitám, které budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, se v rámci dobrovolných dohod zavázal také Moravskoslezský kraj. Například z krajského rozpočtu finančně podporuje nadlimitní čištění komunikací, přispívá na výměnu starých kotlů v domácnostech, podporuje regionální monitoring kvality ovzduší nebo například podpoří obce v efektivnějším nakládání s komunálními odpady.

„Dobrovolné dohody uzavíráme s velkými podniky pravidelně už od roku 2018. Stejně jako se k aktivitám zavazují jednotlivé společnosti, činí konkrétní kroky i Moravskoslezský kraj. Vše, co jsme v dobrovolné dohodě přislíbili, jsme také realizovali. Například přispíváme všem úspěšným žadatelům o kotlíkovou dotaci dalších 7 a půl tisíce korun navíc. V minulém roce jsme tak z krajského rozpočtu na výměnu neekologického kotle vyplatili 17,4 milionu korun. Dalších více než 10 milionů máme připraveno pro následují období mezi lety 2024 a 2025. Také nad rámec zákonných povinností hradíme nadlimitní čištění silnic. Ročně takto vynakládáme přes 12 milionů korun na čištění komunikací v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Takto jsme během teplé poloviny roku, kdy je prašnost nejintenzivnější, vyčistili celkem 952 kilometrů krajských silnic,“ řekla radní pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš s tím, že krajský úřad obhájil certifikát EMAS a certifikovaný systém řízení kvality. To znamená, že minimalizuje negativní dopady svého provozu na životní prostředí a zlepšuje kvalitu služeb občanům.

BorsodChem MCHZ se v rámci dobrovolné dohody zavázal k celkem 14 opatřením. „V roce 2023 jsme dosáhli značně horších ekonomických výsledků, i přesto se nám podařilo zachovat významný objem investovaných finančních prostředků a zrealizovat veškerá opatření, ke kterým jsme se v rámci dobrovolné dohody zavázali. Těší mě, že jsme úspěšně uvedli do provozu novou výrobní jednotku cyklohexylaminu, která nese prvky Průmyslu 4.0 a která je spolu s výrobní jednotkou dicyklohexylaminu stěžejní růstovou investiční akcí uplynulých let. Naše úsilí v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce také reflektuje Zpráva o vlivu na životní prostředí, která je k dispozici na našich webových stránkách. Společnost BorsodChem MCHZ má v kraji dlouholetou tradici, proto i nadále chceme být dobrým partnerem a sousedem – v našem areálu pravidelně pořádáme exkurze a stáže pro studenty středních a vysokých škol, finančně podporujeme řadu akcí, ať už kulturních, sportovních či vzdělávacích,“ řekl jednatel společnosti Vladimír Karkoška.

Další články

Exkurze v areálu naší společnosti

Exkurze v areálu naší společnosti

Na začátku května jsme zorganizovali několik exkurzí v našem provoze pro studenty Vysoké školy Báňské v Ostravě. Jsme rádi, že můžeme studentům ukázat chemii v praxi a doplnit jim tak teoretické znalosti ze školy. Všichni účastníci jsou nejprve vyškolení v rámci BOZP a poté následuje samot...

číst více