Zvukové zprávy (sirény) v BorsodChem MCHZ, s.r.o.

30. 9. 2021
Zvukové zprávy (sirény) v BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Maximální možná bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců, i externích partnerů u nás v areálu, je dlouhodobým cílem naší společnosti. Jedním z prostředků, který nám v tomto úsilí napomáhá, je námi provozovaný Varovný a informační systém (sirény umístěné na objektech v našem areálu). Na základě doporučení externích orgánů jsme v roce 2020 nahradili původní mechanické sirény novými, elektronickými, které umožňují i sdělení jednoduché textové informace.

Veškerá sdělení, poskytovaná skrze Varovný a informační systém BC MCHZ jsou určena především pro osoby nacházející se v areálu BC MCHZ. Reproduktory tohoto systému jsou nastaveny tak, aby pokryly celý areál BC MCHZ, a aby byly slyšitelné i uvnitř objektů zde situovaných (haly strojírenské výroby, apod.). Samozřejmě nelze vyloučit, že některá sdělení lze slyšet i v okrajových částech přilehlých obvodů města Ostravy (Lhotka, Hošťálkovice, Mariánské Hory, Nová Ves), a to zejména při vhodném směru větru. Chtěli bychom proto naše čtenáře ubezpečit, že pokud by v areálu BC MCHZ došlo k mimořádné události, která by mohla ovlivnit jakékoli osoby nacházející se mimo areál BC MCHZ, budou občané informováni prostřednictvím Hasičského záchranného sboru, nebo místně obvyklým způsobem (místní rozhlas, rozesílání informačních SMS v některých městských částech).

Uvědomujeme si, že zaslechnutí jakéhokoli sdělení, které je doprovázeno vizuálními projevy, může na naše spoluobčany působit rušivě, nicméně pro zajištění dostatečné informovanosti v našem areálu je současná hlasitost sirén nezbytná.

Vedení BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Další články

Exkurze v areálu naší společnosti

Exkurze v areálu naší společnosti

Na začátku května jsme zorganizovali několik exkurzí v našem provoze pro studenty Vysoké školy Báňské v Ostravě. Jsme rádi, že můžeme studentům ukázat chemii v praxi a doplnit jim tak teoretické znalosti ze školy. Všichni účastníci jsou nejprve vyškolení v rámci BOZP a poté následuje samot...

číst více