CAS No.: 1821-36-9

HS No.: 2921 4900


Vzhled: N-fenylcyklohexylamin je čirá, bezbarvá nebo mírně nažloutlá hořlavá kapalina s charakteristickým amoniakálním zápachem.

Jiné názvy:
N-cyklohexylanilin

Oblast použití

N-fenylcyklohexylamin se používá hlavně jako meziprodukt při organické syntéze v gumárenském průmyslu.

Všeobecné vlastnosti

Parametr Jednotka Požadavek
Hustota při 20 °C kg/m3 996
Bod varu °C 279
Bod vzplanutí °C 136
Bod tání °C 15

Obalové nádoby pro přepravu

Drums (216 l) Sudy (216 l) 205 kg
IBC (1,000 l) IBC kontejnery (1 000 l) 956 kg

Prodej

Ing. David Kožaný

+420 596 642 720

david.kozany(@)bc-mchz.cz

Produktový list

Bezpečnostní list na vyžádání